Poštovani roditelji,

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da je Općinsko vijeće općine Poličnik na svojoj 18. sjednici održanoj dana 5. srpnja 2023. godine, na prijedlog Upravnog vijeća vrtića, donijelo novu Odluku o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Zvončić“. Odluka je objavljena u glasniku broj 06/23 od dana 10. srpnja 2023. godine te ista stupa na snagu s prvim danom objave.

Roditelj korisnik usluga dužan je sudjelovati u mjesečnoj cijeni programa Dječjeg vrtića koji ostvaruje njegovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa kako slijedi:

 1. Za djecu korisnike usluga s prebivalištem na području Općine Poličnik
CJELODNEVNI (desetosatni program) 105 € –  (791,12 kn)
POLUDNEVNI (pet i pol satni program) 65  € –   (489,74 kn)
PROGRAM PREDŠKOLE besplatan
 1. Za djecu korisnika usluga koji nemaju prebivalište na području Općine Poličnik
CJELODNEVNI (desetosatni program) 140  €  –  (1.054,83 kn)
POLUDNEVNI (pet i pol satni program) 90  € –  (678,10 kn)

Razliku cijene programa Vrtića (od participacije roditelja do pune ekonomske cijene) osigurava proračun Općine  Poličnik.

Roditelji  djece s prebivalištem na području Općine Poličnik ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa Vrtića i to:

 • za drugo dijete u vrtiću sudjeluje sa 50% cijene odabranog programa
 • za treće i svako slijedeće dijete roditelj se oslobađa plaćanja usluga
 • za dijete koje zbog bolesti ne koristi program 10 i više radnih dana roditelj plaća 75% cijene utvrđenog programa samo uz predočenje potvrde nadležnog liječnika. Ako se ispričnica ne dostavi na vrijeme – do kraja mjeseca, cijena sudjelovanja se neće umanjiti za taj mjesec.

Tijekom ljetnih mjeseci (lipanj – srpanj – kolovoz) roditelji djece koji su korisnici usluga plaćaju usluge boravka na sljedeći način:

 1. Ukoliko dijete ne pohađa vrtić cijeli mjesec a upisano je u redovite programe – plaća 50% cijene od redovnog mjesečnog iznosa.
 2. Ukoliko dijete pohađa vrtić tijekom lipnja – srpnja – kolovoza, za plaćanje usluga primjenjuju se mjerila jednaka kao i tijekom ostalih mjeseci u godini. (Za boravak od 1 do 10 radnih dana plaća se 75% cijene programa, za boravak preko 10 radnih dana plaća se cijeli mjesečni iznos)

Nova cijena iznosa sudjelovanja roditelja – korisnika usluga primjenjuje se od 01. rujna 2023. godine. Zbog navedenih promjena potrebno je s roditeljima – dosadašnjim korisnicima usluga sklopiti aneks ugovora o čemu ćemo Vas naknadno obavijestiti.

 • Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja korisnika usluga Vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisustvu djece u Dječjem vrtiću.
 • Račun se dostavlja svakom roditelju korisniku usluga najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
 • Roditelj korisnici usluga dužni  su ugovorni iznos uplatiti najkasnije u roku od osam dana od primitka računa.
 • Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 45 dana od dospijeća obveze, Vrtić će otkazati pružanje usluga, a potraživanja naplatiti pokretanjem ovrhe.

Cijelu Odluku o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja  u cijeni programa dječjeg vrtića „Zvončić“  možete pročitati u Službenom Glasniku Općine Poličnik (br. 06/23) i na web stranici vrtića:

https://www.dv-zvoncic.hr/dokumentacija/opci-akti-vrtica/