1. POČETAK PROGRAMA PREDŠKOLE

Poštovani roditelji, program predškole započet će 4. listopada 2021. i traje do 31. svibnja 2022. godine. U ovoj pedagoškoj godini u program predškole biti će uključena sva djeca rođena od 01. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine jer su školski obveznici za sljedeću školsku godinu. Program obuhvaća svu djecu koja se nalaze na području općine Poličnik. Program predškole dijelimo na kraći program predškole (takozvana Mala škola) i na integrirani program predškole.

         Kraći program predškole namijenjen je onoj djeci koja nisu upisana u redovne programe Vrtića a nalaze se također u godini pred polazak u školu. Kraći program prema zakonu provodi se u trajanju od najmanje 250 sati godišnje i on je besplatan. U našem vrtiću tijekom pedagoške godine taj broj je i znatno veći jer se on provodi svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) u trajanju od 2 sata. Ovaj program započinjat će u poslijepodnevnom terminu od 14.30 do 16.30 sati u područnom objektu Zvončica u koji mogu dolaziti i djeca s područja Murvice i Briševa do otvorenja tog objekta. Djeca sa sobom u maloj torbi nose papuče i ukoliko žele mogu ponijeti crtančicu i marendu. Sav ostali pribor za rad nalazi se u Vrtiću.

         Integrirani program predškole odnosi se na program rada s djecom koja su također školski obvezici a koja su upisana u cjelodnevni program u Vrtiću. Njega u tom slučaju provode odgajatelji koji su s tom djecom u skupini u fleksibilnom vremenu tijekom svakodnevnog odgojno obrazovnog rada.  To znači da je za djecu predškolskog uzrasta koja su upisana u vrtić progam predškole integriran.

Tijekom programa predškole težit će se na poticanju optimalnog razvoja na svim područjima psiho-fizičkog razvoja djeteta (tjelesnom, intelektualnom, emocionalnom i socijalnom) kao i usvajanja onih znanja, vještina i navika koji će djetetu olakšati prijelaz u školu. Nakon početka programa predškole svi roditelji biti će obaviješteni od strane odgojitelja o ostalim materijalima vezanima uz rad u programu predškole.


2. PLAĆANJE VRTIĆA ZA DOSADAŠNJE KORISNIKE

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. rujna 2021. vezano za upite roditelja dosadašnjih korisnika usluga područnog objekta Murvica/Briševo za plaćanje vrtića, jednoglasno je donešen zaključak o nastavku primjene važećih mjerila u Odluci o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića „Zvončić“. (www.dv-zvoncic.hr/upisi/)


3. OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE

Potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obavezama Dječjeg vrtića „Zvončić“ i korisnika usluga predškolskog odgoja i obrazovanja za roditelje novoupisane djece započet će s danom polaska djeteta u dječji Vrtić nakon otvorenja područnog obekta u Murvici/Briševo.

Do potpisivanja Ugovora svi će roditelji biti pozvani obaviti inicijalni razgovor sa stručnim suradnikom pedagogom. Za dogovor oko termina kontaktirat će Vas putem telefona, a isti će se obaviti u prostorijama područnog objekta Zvončica kroz mjesece rujan i listopad 2021. godine. Na inicijalnom razgovoru prikupiti će se svi bitni podaci o djetetu kao i razmijeniti sve potrebne informacije prije polaska samog djeteta u Vrtić.

Iskreno se radujemo suradnji s Vama, a svim predškolcima želimo uspješan početak nove pedagoške godine u ime odgojiteljskog tima Dječjeg vrtića „Zvončić“!

U Poličniku, 13. rujna 2021. godine

pedagoginja

Andrijana Lončar Surić, prof.