Dječji vrtić Zvončić ustanova  je za rani i predškolski odgoj koja djeluje na području  Općine Poličnik od 2006 godine.

U razdoblju od 10 godina ustanova je proširena sa dva područna objekta  i to objektom Murvica-Briševo i objektom Zvončica. Kroz ustanovu je do sada prošlo gotovo 900 djece i postoji sve veći interes za upis u cjelodnevne programe, no vrtić dijeli sudbinu ostalih predškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj u smislu premalog kapaciteta s obzirom na broj prijavljene djece.

U tom smjeru, osnivač Dječjeg vrtića Općina Poličnik ulaže dodatne napore i financijska sredstva za rješavanje tog problema .

Dana 23.siječnja 2020 godine u područnom objektu Zvončica , ravnateljica Marijana  Barić prezentirala je projekt „ASISTIVNE TEHNOLOGIJE U DJEČJEM VRTIĆU ZVONČIĆ“- Poličnik.

Prezentaciji su nazočili sama djeca iz navedenog objekta s svojim odgojiteljicama Antoniom Kovačević  i Josipom Buljat, predstavnici Općine Poličnik, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić , ravnatelj Osnovne škole Poličnik , te predstavnici razvojne Agencije Zadra Nova koji su bili partneri u ovom projektu.

Projekt je realiziran uz financijsku potporu Zaklade „ Hrvatska za djecu“ – koja je isti projekt ocijenila pozitivnim i omogućila nabavku asistivnih tehnologija u smislu pametne interaktivna ploče  sa sustavom MOLLY koji omogućuje  pisanje ,brisanje, crtanje, izradu geometrijskih likova, manipulaciju slikama, te ostalu dodatnu opremu i softverska rješenja koja su namijenjena ponajprije za rad s djecom s teškoćama u razvoju, ali se isto tako mogu koristiti u svakodnevnom radu u redovitim programima.

Primjenom  asistivnih tehnologija znatno će se ojačati proces inkluzije, a to je proces u kojem se djeca s teškoćama, bez obzira na stupanj i vrstu teškoće, odgajaju i obrazuju u okruženju sa svojim vršnjacima. Pretpostavlja preobrazbu i promjenu cijele zajednice, a ne samo odgojno-obrazovnih institucija. Uključivanje djece s teškoćama u redovni sustav proizlazi iz stava da sva djeca mogu učiti, razvijati se i imati priliku participirati u obrazovanju u svojoj sredini. Taj koncept primjenjuje se i na svakodnevni život, pružajući priliku djeci s teškoćama da razviju mrežu socijalne potpore s djecom u svom prirodnom okruženju, a sve to  u skladu je sa Konvencijom  o pravima djece koja kaže da svako dijete ima pravo na stručnu i metodičku razrađenu podršku koja  mu omogućuje  da u okviru svojih mogućnosti ostvari svoj potencijal.

Rad s djecom s teškoćama u ustanovama ranog i predškolskog odgoja uvelike ovisi  o  trudu ,radu  i entuzijazam samih odgojitelja.

Napomenula bih činjenicu da same tehnologije same po sebi u našem odgojiteljskom  pozivu i njihova primjena , beznačajne su  bez topline, ljudskosti i empatije koju odgojiteljski poziv podrazumijeva, a mišljenja sam da u našoj ustanovi sva djeca osjećaju dobrodošla i prihvaćena bez obzira na svoje razvojne statuse.

Ovim putem željela bih zahvaliti osnivaču naše ustanove Općini Poličnik  za bezrezervnu podršku za osiguravanje dodatnih odgojitelja u skupinama za rad s djecom s teškoćama u razvoju, našim odgojiteljima  i svim sudionicima koji sudjeluju izravno ili neizravno u realizaciji ovog projekta.

Marijana Barić, ravnateljica