UPUTE  ZA POČETAK PEDAGOŠKE GODINE 2020./2021- skraćeni  izvadak za vrtiće

Rad u dječjem vrtiću  (dalje u tekstu: ustanova) u sadašnjim epidemiološkim uvjetima, uz poštovanje ovih uputa, smatra se jednako sigurnim za djecu/učenike i zaposlenike kao rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće kada nisu na snazi mjere potpunog zatvaranja.

Važno je da roditelji/skrbnici:

 • da ne dolaze u pratnji djeteta/učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa,grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
 • da ne dovode dijete/učenika u ustanovu ukoliko:

– ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj,

poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)

– ima izrečenu mjeru samoizolacije

– imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.

Ulazak i izlazak iz dječjeg vrtića

Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju

(ovlašteno osoblje uključuje: djecu/učenike, osoblje, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak;

( neovlašteno osoblje uključuje roditelje/skrbnike,neupisanu braću/sestre djecu/učenike, drugo osoblje koje nije nužno za rad ustanove).

Evidencija ulazaka i izlazaka mora se obaviti na adekvatan način da se ne stvaraju grupiranja na ulazu ( RAZMAK OD 2 M)

Evidenciju ulazaka i izlazaka vodi odgojitelj svaki zasebno za svoju odgojnu skupinu na obrascima ustanove ( evidencija ulazaka/ temperature za neovlaštene osobe)

 • Roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi
 • Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi  u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m a po mogućnosti 2 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu, prolazi preko dez-barijere, te izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi. Malo duže zadržavanje (oko 15 minuta) moguće je samo kod prilagodbe djeteta na novu sredinu ( Roditelji novoupisane djece)
 • Roditelji dosadašnjih korisnika usluga ne ulaze u ustanovu, već predaju dijete odgojitelju na ulazu
 • U pratnji djeteta/učenika uvijek je samo jedna odrasla osoba.
 • Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta obavezno u ustanovi nosi masku te bez maske ne može ući u ustanovu, već dijete preuzima djelatnik ispred ulaza u ustanovu.
 • Dijete  ulazi tako da odlazi do garderobe, obuva papuče, skida jaknu te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u sobu
 • Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena
 • Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.
 • Djeci rane i predškolske dobi preporuka je da svaki dan prije odlaska u ustanovu

roditelj u djetetovu bilježnicu upiše vrijednost izmjerene temperature kod djeteta.

 • Bilježnicu roditelj/dijete donosi sa sobom u ustanovu, a odgojitelj svakodnevno provjerava.
 • Kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te kod pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) neophodno je djetetu u dječjem vrtiću ili školi izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako djeca/učenici razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, odgojitelji/učitelji odmah obavještavaju roditelje/staratelja, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete i evidentiraju isto u pedagškoj dokumentaciji skupine
 • Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te dijete izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja.

Osim ovih Uputa molimo Vas da proučite i cjelokupne Upute izdane od strane nadležnih tijela koje se nalaze na našoj web stranici i na stranicama HZJZ-a  i Ministarstva znanosti i obrazovanja ( od 24.08.2020 god)

Ravnateljica

Marijana Barić