ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE M/Ž

Radno mjesto

 POLIČNIK, ZADARSKA ŽUPANIJA


 2


 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 3.10.2018.


 15.10.2018.


Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


 Na temelju čl.26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N 10/97,107/07, 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvončić“- Poličnik na sjednici održanoj 28.09.2018  donosi

ODLUKU
O raspisivanju natječaja za odgojitelje /ice- pripravnice
Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
• Dva( 2) izvršitelja /ice na određeno  puno radno vrijeme ( 12 mjeseci)

UVJETI  za radno mjesto odgojitelja/ice su:
– Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
–  ili prema Zakonu o predškolskom odgoju  ( Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13)
– Sukladnost s mjerilima HZZ-e/ stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu priložiti:
• presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
• životopis
• liječničko uvjerenje
• presliku domovnice
• potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
• uvjerenje o nekažnjavanju , odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13)
Natječaj  je otvoren od 03.10.2018 do 15.10.2018 god

Rok za podnošenje prijava iznosi osam  (8) dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj“- stručno osposobljavanje.
Dječji vrtić Zvončić
Ul.Petra Krešimira IV 2
23241 Poličnik

Nepotpune i nepravodobno dostavljene zamolbe neće se razmatrati.
S prijavljenim kandidatima obavit će se informativni razgovor.
Natječaj će biti realiziran nakon pozitivne ocjene HZZ-a.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

 Dječji vrtić ZVONČIĆ


 pismena zamolba: Ul. Petra Krešimira IV 2, 23241 Poličnik

Detaljnije pogledajte na: burzarada.hzz.hr