RODITELJSKI SASTANAK za roditelje čija djeca uskoro kreću u program “MALE ŠKOLE”  održat će se:

 • 23. rujna 2019. (ponedjeljak) u područnom objektu Murvica/Briševo s početkom u 16 i 30 sati i
 • 24. rujna 2019. (utorak) u područnom objektu “Zvončica” u Poličniku s početkom u 16 i 30 sati.

KRAĆI PROGRAM PREŠKOLE za djecu koja nisu upisana u redovite programe dječjeg vrtića, počinje u

UTORAK 1. listopada 2019. godine.

Vrijeme održavanja programa predškole započinjati će;

 • u područnom objektu Murvica/Briševo, od 15.30 do 17.30 sati,
 • u područnom objektu „Zvončica“ u Poličniku u 15.30 do 17.30 sati.

U ovoj pedagoškoj godini u program predškole bit će uključena sva djeca rođena u vremenu od 01. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine i nalaze se na području Općine Poličnik. Tijekom programa predškole težit će se na poticanju optimalnog razvoja na svim područjima psiho-fizičkog razvoja djeteta i usvajanja onih znanja, vještina i navika koji će djetetu olakšati prijelaz u organizirani školski sustav.

Djeca koja kreću u kraći kraći program predškole (Malu školu) trebaju;

 • imati jedne papuče u vrtiću,
 • nositi svoju pernicu i torbu,
 • jednom mjesečno donositi papirnate ručnike,
 • djeca mogu nositi sa sobom u torbi užinu (potičemo zdravu prehranu kod djece, bez grickalica i slatkiša),
 • mogu slaviti rođendane u vrtiću u dogovoru s odgojiteljem

Komplet radnih listova naručuju se preko odgajatelja i oni ostaju u vrtiću do kraja godine nakon čega ih djeca nose sobom kući.

Kroz pedagošku godinu djeca iz kraćeg programa predškole će:

 • Odlaziti na kazališne predstave, izlete, posjete izvan vrtića prema planu i programu ustanove.
 • Prisustvovati svim važnim događanjima u vrtiću kao i djeca u redovnim programima (predstave, radionice, događanja, aktivnosti….)
 • Radno vrijeme iz toga razloga biti će fleksibilno kroz godinu i odgojitelj će na vrijeme obavijestiti roditelje o promjeni termina ili o neodržavanju iste.
 • Djeca iz kraćeg programa predškole imaju Božićne i Uskršnje praznike prema školskom kalendaru.

Dužnosti roditelja su;

 • Dovoditi dijete u primjereno vrijeme u vrtić – poštivati radno vrijeme vrtića i ne kasniti po dijete
 • Osobno dovoditi (predati odgajatelju) i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili izvijestiti odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio
 • Ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete i ukoliko je bolesno obavezno obavijestiti vrtić o bolesti djeteta, te nakon bolesti dostaviti potvrdu od liječnika da je dijete zdravo
 • Odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta (sudjelovati na radionicama i priredbama)
 • Dogovoriti s odgojiteljima pravila o donošenju kućnih igračaka

Iskreno se radujemo suradnji s Vama, a Vašim predškolcima želimo uspješan početak nove pedagoške godine u ime svih zaposlenika Dječjeg vrtića „Zvončić“!