Poštovani roditelji, kraći program predškole (MALA ŠKOLA) za svu djecu koja NISU upisana u programe našeg vrtića a u godini su pred upis u školu, započet će od 9. listopada 2023. godine (PONEDJELJAK) i trajat će do 31. svibnja 2024. godine. U ovoj pedagoškoj godini u program predškole bit će uključena sva djeca rođena u vremenu od 01. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine jer su školski obveznici za sljedeću školsku godinu. Program obuhvaća svu djecu koja se nalaze na području općine Poličnik.

Program predškole dijelimo na:

  1. kraći program predškole (takozvana Mala škola) i na
  2. integrirani program predškole.

         Kraći program predškole prema zakonu provodi se u trajanju od najmanje 250 sati godišnje i on je besplatan. U našem vrtiću tijekom pedagoške godine taj broj je i znatno veći jer se on provodi svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) u trajanju od 2 sata.

Ovu pedagošku godinu kraći program predškole u našem vrtiću započinjat će u sljedećim terminima:

  • od 10:00 do 12:00 sati u područnom objektu Murvica/Briševo i
  • od 13:30 do 15:30 sati u područnom objektu u Zvončica u Poličniku.

Djeca sa sobom kada krenu u kraći program predškole u maloj torbi nose: papuče, jednu rezervnu presvlaku, pernicu i crtančicu.

Vrtić zadržava prava povremenog mijenjanja termina ukoliko dođe do potrebe za istim (radionice, predstave, aktivnosti i sl.).

Sve dodatne informacije vezane uz radne listove i program predškole dobit ćete od odgojiteljice koja će ga provoditi u prvom tjednu.

         Integrirani program predškole odnosi se na program rada s djecom koja su također školski obveznici a koja su upisana u cjelodnevni ili poludnevni program u Vrtiću. Program predškole u tom slučaju provode odgajatelji koji su s tom djecom u skupini u fleksibilnom vremenu tijekom svakodnevnog odgojno obrazovnog rada i to najčešće u jutarnjem terminu. To znači da je za djecu predškolskog uzrasta koja su upisana u vrtić progam predškole integriran.

Tijekom programa predškole težit će se na poticanju optimalnog razvoja na svim područjima psiho-fizičkog razvoja djeteta (tjelesnom, intelektualnom, emocionalnom i socijalnom) kao i usvajanja onih znanja, vještina i navika koji će djetetu olakšati prijelaz u školu. Nakon početka samog programa predškole roditelji će biti obaviješteni od strane odgojitelja o svim informacijama vezanima uz rad u programu predškole. Svoj djeci koja su u godini pred polazak u školu želimo uspješnu pedagošku godinu.

Odgojno obrazovni tim Dječjeg vrtića Zvončić.