Poštovani roditelji, obaviještavamo Vas da

će se održati RODITELJSKI SASTANAK za sve roditelje djece koja kreću u

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE. Sastanak će se održati u SRIJEDU 26. rujna 2018. godine u MATIČNOM OBJEKTU U POLIČNIKU s početkom u 16,30 sati!

Tema roditeljskog sastanka je; Program rada predškole, priprema djeteta za program predškole, prava i dužnosti roditelja te uloga Vrtića u pripremi djeteta za školu.

U ovoj pedagoškoj godini u Program predškole prema Zakonu uključena su sva djeca rođena u vremenu od 01. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine s prebivalištem na području Općine Poličnik, koja nisu uključena u redovni cjelodnevni program Vrtića.

Sastanak vode ravnateljica i pedagoginja vrtića.

Radujemo se vašem dolasku

Ravnateljica;

Marijana Barić