Mjesto rada: POLIČNIK, ZADARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 3

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 20.6.2018.

Natječaj vrijedi do: 3.7.2018.

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Uz pisanu vlastoručno potpisanu zamolbu  kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu,
  • zapis o radnom stažu,
  • domovnicu,
  • potvrdu prethodnog poslodavca o razlozima prestanka Ugovora o radu,
  • liječničko uvjerenje,
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vode postupci propisani čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13) (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima iz natječaja.
Svi traženi dokumenti prilažu se u  preslici.
Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2  Zakona o ravnopravnosti spolova  (“Narodne novine”, broj 82/08).

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje , web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića,

na adresu: Dječji vrtić „Zvončić; Ul. Petra Krešimira IV. 2., 23241 Poličnik  s naznakom: “Natječaj za odgojitelja – na određeno vrijeme„

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren od 20.06.2018 do 03.07.2018 god.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Detaljnije pogledajte na: burzarada.hzz.hr