Na temelju čl.1a. i  čl.20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97, 107/07 i 94/13), čl.4. i 5. Pravilnika o upisu djece Dječjeg vrtića „Zvončić“ (KLASA:601-01-01/04, URBROJ:2198/06-02-14-3), a u svezi s javnom objavom upisa u Dječji vrtić „Zvončić“ za pedagošku godinu 2018./19., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić na prijedlog komisije za upise, na 89. sjednici održanoj 18. lipnja 2018. godine donijelo je

O D L U K U 

O upisanoj djeci u Dječji vrtić „Zvončić“ Poličnik, za pedagošku godinu 2018./2019.

S obzirom da su 25. svibnja 2018. godine stupili  na snagu novi propisi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te sukladno čl. 10 Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka, roditelji sve informacije o rezultatima upisa mogu dobiti na broj telefona 023/354-193 svakim radnim danom od 8 do 12 sati ili osobnim dolaskom u matični objekt u Poličniku u isto vrijeme.

          Roditelji – staratelji novoupisane djece koja su Odlukom primljena u programe dječjeg vrtića „Zvončić“ za pedagošku godinu 2018./19., dužni su odazvati se prvom informativnom roditeljskom sastanku dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama dječjeg vrtića u Poličniku i potpisati Ugovor o korištenju usluga, u protivnom će se smatrati da se odustalo od korištenja usluga vrtića i na isto mjesto upisat će se dijete s liste čekanja koja je objavljena u tablici uz svaku odgojnu skupinu.

          Obrazloženje:

          Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rezultatima Odluke, imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objave rezultata.

Žalba se podnosi : Upravnom Vijeću Dječjeg vrtića „Zvončić“,  Ul. Petra Krešimira IV. 2. 23241 Poličnik

Ravnateljica;

Marijana Barić