Poštovani roditelji,

Upisi djece u novu pedagošku 2020./2021. godinu provodit će se : 

Od 10. lipnja 2020 do 24. lipnja 2020 godine

Zbog specifične epidemiološke situacije roditelji / skrbnici dokumentaciju za upis mogu predati na slijedeće načine

  • ZAHTJEV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MOGUĆE JE  JE S PRIPADAJUĆOM DOKUMENTACIJOM  DOSTAVITI SKENIRANE NA EMAIL ADRESU:

upisi.zvoncic@gmail.com
ILI OSOBNO  NA   ADRESU : DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ – MATIČNI OBJEKT

                                                             U.Petra Krešimira IV 2

                                                              23241 Poličnik

                Svakim radnim danom od 9.00 – 12.00 sati

  • NADOPUNU DOKUMENTACIJE RODITELJI MOGU IZVRŠITI NA GORE NAVEDENE NAČINE

 ZAHTJEV ZA UPIS  I PRIVOLU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA .

 

Roditelji /skrbnici koji su predali dokumentaciju u prethodnom upisnom roku, a nisu upisani tj. nalaze se na listi čekanja , zbog novonastale situacije uzrokovane COVID- 19 epidemijom nisu u obvezi predavati  svu novu upisnu dokumentaciju, no u obvezi su dostaviti ( ukoliko nisu dostavili u prethodnom upisnom roku) dokumentaciju  sukladno čl.5.  Pravilnika  uvjetima i načinu ostvarivanju prednosti pri upisu djece u  Dječji vrtić Zvončić Poličnik i to :

– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,

– za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja- elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje

– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da  predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

– za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,

– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

Dječji vrtić zadržava pravo provjere točnosti podataka .

Dječji vrtić zadržava pravo rasporeda i formiranja odgojnih skupina po objektima.

Komisija za upis djece objavit će rezultate u roku od mjesec dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva.

Za sve dodatne informacije obratite se na tel: 023/354-193

Poličnik, 08. lipnja 2020 god

Ravnateljica

Marijana Barić