Poličnik

Odluka o novoupisanoj djeci za pedagošku godinu 2017./18.

Na temelju čl.1.a. i  čl. 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N.10/97, 107/07 i 94/13), čl. 4. i 5. Pravilnika o upisu djece Dječjeg vrtića „Zvončić“ (KLASA:601-01-01/04, URBROJ:2198/06-02-14-3), a u svezi s javnom objavom upisa u Dječji vrtić Zvončić za pedagošku godinu 2017./18., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić na prijedlog komisije za upise, na 79. sjednici održanoj 26. 06. 2017. godine donijelo je

O D L U K U

O novoupisanoj djeci u Dječji vrtić „Zvončić“ Poličnik, za pedagošku godinu 2017./18.

 

Čl 1.

POPIS NOVOUPISANE DJECE  S LISTOM ČEKANJA PO ODGOJNIM SKUPINAMA

JASLICE – POLIČNIK
1. Antonija Baljak Novoupisani korisnik
2. Antonio Buljat Novoupisani korisnik
3. Šimun Proroković Novoupisani korisnik
4. Matej Rogić Novoupisani korisnik
5. Rita Barić Novoupisani korisnik
Lista čekanja
1. Cvita Baljak
2. Leona Rodić
3. Mirna Ukalović
4 Marko Vrkić
5 Rebeka Baljak
6. David Lončar
7. Marta Knežević

 

STARIJA MJEŠOVITA – POLIČNIK
1. Leona Baljak Novoupisani korisnik
2. Šimun Rodić Novoupisani korisnik
3. Ana Zdrilić Novoupisani korisnik
4. David Ukalović Novoupisani korisnik
5. Leona Humbolt Novoupisani korisnik
6. Niko Rogić Novoupisani korisnik
Lista čekanja
1. Borna Štulić
2. Leona Vrkić
3. Vito Buljat
4. Tino Matić

 

JASLICE – BRIŠEVO
1. Petra Zekić Novoupisani korisnik
2. Tončica Zekić Novoupisani korisnik
3. Eva Šestan Novoupisani korisnik
4. Samuel Šestan Novoupisani korisnik
5. Matea Krmpotić Novoupisani korisnik
Lista čekanja
1. Magdalena Bogović
2. Doria Žilić
3. Aurora Surać
4. Korina Lučić
5. Šimun Grgeč

 

STARIJA MJEŠOVITA – BRIŠEVO
  1. Rino Lučić Novoupisani korisnik
2. Andrija Zekić Novoupisani korisnik
3. Josip Zekić Novoupisani korisnik
4. Anđela Surać Novoupisani korisnik
5. Klara Surać Novoupisani korisnik
6. Nikola Popović Novoupisani korisnik
7. Kristijan Klisović Škulić Novoupisani korisnik
 

Lista čekanja

1. Lucija Popović
2. Dorijan Klisović Škulić
3. Mare Žilić
4. Ena Dragaš
5. Donat Lučić
6. Roko Čulina
7. Ivano Surać

 

PREDŠKOLA – kraći program
RB.  POLIČNIK BRIŠEVO
1. Lara Baljak Jakov BakmKaz
2. Luka Barić Lara Bulić
3. Niko Barić Emily Čulina
4. Pave Buljat Lucija Čulina
5. Gabrijela Čačić David Ćustić
6. Mirjam Kevrić Eva Ćustić
7. Luca Letina Lara Jurlina
8. Mateo Lončar Antonella Kožul
9. Rahela Miolović Marita Rončević
10. Vito Verunica Kristiano Samardžić
11. Andi Šimić
12. Ivan Žilić

 

Čl.  2.

Na listi nisu istaknuti stari korisnici usluga, jer su oni ispunjenim anketnim upitnikom potvrdili nastavak korištenja usluga Dječeg vrtića „Zvončić“.

 

Čl.3.

          Roditelji – staratelji novoupisane djece koja su ovom Odlukom primljena u programe dječjeg vrtića „Zvončić“ za pedagošku godinu 2017./18., dužni su odazvati se prvom informativnom roditeljskom sastanku dana 23. kolovoza 2017. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama dječjeg vrtića u Poličniku i potpisati Ugovor o korištenju usluga, u protivnom će se smatrati da se odustalo od korištenja usluga vrtića i na isto mjesto upisat će se dijete s liste čekanja koja je objavljena u tablici uz svaku odgojnu skupinu. Roditeljski sastanak namjenjen je samo roditeljima novoupisane djece koja su upisana u cjelodnevne programe vrtića, dok će za roditelje  djece iz kraćeg programa predškole biti organiziran drugi roditeljski sastanak u mjesecu rujnu.

         

Obrazloženje:

            Dječji vrtić Zvončić Poličnik objavio je Javnu objavu upisa djece u programe vrtića za pedagošku godinu 2017./18., počevši od 02. svibnja 2017. do 19. svibnja 2017. godine.

          U otvorenom upisnom roku zaprimljena su ukupno 70 zahtjeva korisnika s područja općine Poličnik. Nakon provedenog upisnog roka u programe ovog vrtića upisana su djeca kako je riješeno u točki 1. ove Odluke.

          Djeca koja su u godini dana pred polazak u osnovnu školu ostvaruju prednost upisa u sve vrste programa.

         Djeca koja su na listi čekanja za poludnevni boravak imati će mogućnost naknadnog upisa tijekom pedagoške godine kada se osigura dodatni prostor za novu skupinu.

          Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom, imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objave rezultata pisanim putem.

          Žalba se podnosi : Upravnom Vijeću Dječjeg vrtića „Zvončić“

                                          Ul. Petra Krešimira IV. 2,

                                          23241 Poličnik

 

 

Klasa:601-02-17-08/01                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća,

Urbroj:2198-06-05-17-6                                                                Marko Ćustić

 

Poličnik, 26. lipnja 2017. godine

                                      

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori