img_3082

Seminar Korak po korak

U našem je vrtiću u subotu, 29. listopada 2016. godine, održan seminar pučkog otvorenog učilišta Korak po korak na temu PRAĆENJA RAZVOJA DJETETA I PLANIRANJE PUTEM RAZVOJNE MAPE.

Uz cijeli odgajateljski tim Dječjeg vrtića, na edukaciji su prisustvovale i kolegice odgajateljice i stručni suradnici iz raznih vrtića s područja Zadarske županije.

Na seminaru i radionicama odgajatelji su mogli dobiti detaljan uvid u to čemu služi razvojna mapa, koji je njen sadržaj, kao i sve načine prikupljanja podataka o praćenju i razvoju djeteta i njihovo dokumentiranje. Djecu je potrebno promatrati u mnogim situacijama i na mnogo različitih načina, kako bi se stvorila što cjelovitija slika o njihovim interesima, aktivnostima, mogućnostima i kompetencijama.

Pučko otvoreno učilište Korak po korak je nevladina, neprofitna ustanova čija je osnovna djelatnost stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika od predškolskog do srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, te prateća nakladnička djelatnost. Njihova misija je unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i stvaranja na dijete od vrtića i škola u kojima je djeci i mladima omogućeno aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima. U promicanju vrtića i škola usmjerenih na dijete potiče se također i partnerstvo s obiteljima te širom zajednicom.

Od iznimne važnosti je da odgajatelji kontinuirano unapređuju svoje kompetencije i rade na svom profesionalnom razvoju. Prema tome, obogaćeni stečenim iskustvom radujemo se i u buduće svakoj sličnoj edukaciji koja će obogatiti naše spoznaje kao i suradnju s drugima, kako bi kvalitetno unaprijedili vlastitu praksu, ali i našu profesiju i cjelini.