footer_back

DJEČJI TJEDAN 3.-7. listopada 2016.

Dragi roditelji, dolazi nam u susret jedan od najvažnijih tjedana u godini. Dječji tjedan je vrijeme naglašavanja   važnosti i promicanje prava djece u svijetu koja su garantirana Konvencijom o pravima djeteta. Stoga je ovo i pravo vrijeme da se podsjetimo na našu zajedničku odgovornost za poštivanje tih dječjih prava i odgovaranje na potrebe naše djece.

Ove godine Dječji tjedan počinje u ponedjeljak, 3. listopada 2016. i završava u petak, 7. listopada 2016. jer se tradicionalno održava u prvom punom tjednu listopada kada je i Međunarodni dan djeteta.

Kao i svake godine trajni ciljevi Dječjeg tjedna su:

 • osvijestiti javnost koliko je važno ostvarivati dječja prava, dječje potrebe i sudjelovati u aktivnostima s djecom i za djecu,
 • organizirati edukativne igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu primjerene njihovoj dobi i interesima,
 • pokrenuti nove akcije korisne i bitne za razvoj i odgoj djece,
 • poticati i razvijati suradnju s roditeljima i širom zajednicom

Za motto našeg Dječjeg tjedna 2016. koristi se lijepa i prepoznatljiva poruka: Dijete je najljepši biser našeg mora ljubavi!  kao poticaj nama odraslima da djeci uvijek iskazujemo ljubav, potporu i pažnju.

 

 

Donosimo Vam i raspored svih aktivnosti koje će se događati u našim vrtićima ovaj tjedan i pozivamo sve zainteresirane roditelje da nam se priključe u radionicama i obogate program Dječjeg tjedna!

Ponedjeljak Izrada zastave vrtića sa logom dječjeg tjedna i porukama djece. Oslikavanje dvorišta vrtića, upoznavanje djece sa dječjim pravima i dan otvorenih vrata vrtića u oba objekta.
Utorak Posjet kazališta Tao sa predstavom u vrtiću „Pjesma stvorova“, u Briševu s početkom u 10 sati i u Poličniku s početkom u 11 sati.
Srijeda Kreativna radionica u vrtiću s roditeljima, izrada slikovnice, roditelj čita priču u grupi, izrada igračaka, likovne aktivnosti, razgovor i ilustracije o pravima djece. Voditelji aktivnosti i radionica su odgajatelji odgojne skupine u kojem boravi vaše dijete.
Četvrtak Posjet gradskoj knjižnici u Zadru, prigodne aktivnosti na dječjem odjelu knjižnice i obilazak grada.
Petak Puštanje 80 balona sa helijem u zrak na kojima će biti ispisane poruke djece, šetnja kroz mjesto i igre na otvorenom. Svečano zatvaranje dječjeg tjedna.

 

U svim zbivanjima u Dječjem tjednu sudjelovati će i sva djeca iz kraćeg programa predškole, stoga će u tom tjednu osim ponedjeljka, dolaziti u jutarnjim terminima od 10-12 sati. U ponedjeljak će doći u poslijepodnevnom terminu male škole.

Ovim putem, koristimo priliku i da Vas posjetimo koja su to prava djeteta i koliko su nam dragocijeni trenuci koji su nam pruženi da živimo i rastemo za djecu i sa djecom!

 

 

PRAVA DJETETA

 

 • SVAKO DIJETE IMA PRAVO NA ŽIVOT!
 • SVA SU DJECA JEDNAKA!
 • DIJETE IMA PRAVO NA LJUBAV I NJEGU!
 • DIJETE IMA PRAVO NA PRIMJERENU I ZDRAVU PREHRANU!
 • DIJETE IMA PRAVO NA OBRAZOVANJE I ODLAZAK U ŠKOLU!
 • DIJETE IMA PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU!
 • DIJETE IMA PRAVO NA IGRU!
 • DIJETE NE SMIJE BITI ZLOSTAVLJANO!
 • DIJETE NE SMIJE BITI ŽRTVA NASILJA I RATA!
 • DIJETE NE SMIJE BITI SEKSUALNO ZLOSTAVLJANO!
 • DIJETE NE SMIJE BITI PRISILJENO NA RAD!
 • DIJETE IMA PRAVO IZRAZITI SVOJE MIŠLJENJE!
 • DIJETE SE MOŽE DRUŽITI SKIM HOĆE!
 • DIJETE IMA PRAVO NA INFORMACIJU!
 • POSEBNU SKRB TREBA PRUŽITI DJECI BEZ OBITELJI I SVOJ OSTALOJ DJECI KOJOJ JE POMOĆ POTREBNA!

 

Odgajateljski tim dječjeg vrtića „Zvončić“